Faceți căutări pe acest blog

Anunt moderare comentarii

Din cauza de cetatean care vorbeste numai "pe de-alaturea" ... moderarea comentariilor .

sâmbătă, 29 decembrie 2018

Cum se zice că ar fi să fie în 2019 (2)

Ordonanta de urgenta despre care vorbeam la articolul anterior a fost publicata in Monitorul oficial (nr.1116/2018) . Ordonanta are numarul 114/2018.
Se pare ca nu au fost introduse modificari (in ceea ce ne priveste pe noi) fata de cele prezentate anterior.

duminică, 23 decembrie 2018

Cum se zice ca ar fi sa fie in 2019...

Se pare ca proiectul de ordonanta de urgenta (publicat pe site-ul M.Finantelor), cu masuri fiscale pentru anul 2019, ar fi suferit niste "imbunatatiri" ...
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-22880210-ta…
De interes pentru noi ar fi:
"Art. 84 - Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 59 - (1) Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior, se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată și comunicat de Institutul Național de Statistică.
(2) Cuantumul pensiilor militare de stat nu se indexează dacă rata medie anuală a inflației menționată la alin. (1) înregistrează valori negative.”
2. Articolul 60 se modifică va avea următorul cuprins:
”Art. 60 - (1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei.
(2) Dacă în urma indexării pensiei militare de stat stabilită potrivit alin. (1) rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art.59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză.
(3) În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei la care se adaugă suma reprezentând intervenția ratei medii anuale a inflației, în aceleași condiții, din operațiunile de indexare anterioare.
(4) Dispozițiile art. 59 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.”
- acesta este singurul loc in care apare ceea ce se spune ca ar fi oug adoptata la 21.12.18... nicaieri nu l-am mai gasit
- pina acum (23.12.18 14.30) nici la Senat nu a fost depusa pentru aprobare, si nici in Monitorul oficial nu apare publicata (cele doua conditii obligatorii pentru intrarea in vigoare)
- ca si la oug 57/2015 (o ordonanta privind salarizarea in 2016), si in aceasta (presupusa??) oug adoptata la 21.12.18, intr-o mare de masuri fiscale si referitoare la salarizarea in 2019, s-a introdus o "codita" privind modificarea l.223/2015 - legea pensiilor militare...
----- modificare introdusa (probabil??) la cererea expresa a "alor nostri"...
Ce ar cuprinde aceasta oug la modificarea l.223/2015:
- nu se mai foloseste termenul de ACTUALIZARE cu rata medie anuala a inflatie... introducindu-se termenul de INDEXARE cu ultima rata medie anuala a inflatiei cunoscuta...
- in anul curent se indexeaza, incepind cu 01 ian., pensiile care existau in plata la 31.dec. anul anterior, cu ULTIMA rata medie anuala a inflatiei cunoscuta la 01 ian. anul curent... adica cea de "cu un an in urma"
----- nu se face indexare in cazul ratei medii anuale a inflatiei negative
- precizari pentru pensiile stabilite dupa 15.09.17
----- indexarea se aplica la cuantumul brut... dar cuantumul net rezultat din acest "nou" cuantum brut nu trebuie sa fie mai mare decit cuantumul net anterior indexat
--------- la prima indexare (dupa stabilirea pensiei) pensia neta rezultata din pensia bruta indexata nu va fi mai mare decit pensia neta (initiala) indexata... dar la urmatoarele indexari va fi aplicta aceasta "metoda"
--------- altfel spus : pentru pensiile stabilite dupa 15.09.17 indexarile nu se mai aplica "una la alta" ... adica se reduce ritmul de crestere a acelor pensii.
--------- toate indexarile se aplica la cuantumul net "initial" (cel rezultat la stabilirea pensiei) iar sumele rezultate in fiecare an se aduna, rezultind "indexarea" din ultimul an
- pentru pensiile recalculate/stabilite inainte de 15.09.17 nu sint precizari speciale... rezultind ca acestea continua sa fie indexate la cuantumul brut, indexarile facindu-se "una din alta" ...
----- sa nu speram nejustificat de optimist... este destul de posibil ca "finantistii nostri" sa aplice "creator" aceste noi prevederi la toata lumea ... si sa ne incetineasca si noua cresterea pensiilor...
Sa asteptam sa vedem ce forma a acestei oug va intra in vigoare!...

vineri, 21 decembrie 2018

Struțo-cămila indexare+actualizare...

Pe scurt... dupa 2015 grefierii si aviatorii civili "renunta" la actualizarea cu evolutia salariilor celor in activitate, trecind numai la actualizarea cu rata inflatiei.
Toate celelalte pensii de serviciu ramineau cu actualizarea cu evolutia salariilor celor in activitate.
𝗡𝗶𝗰𝗶𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝘂 𝗻𝘂 𝘀𝗲 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮, 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲𝗻𝘁, 𝘀𝗶 𝗰𝘂 𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝘁𝗶𝗲𝗶, 𝘀𝗶 𝗰𝘂 𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗰𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗶𝗻 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲...
Numai niste hăbăuci nehaliți "de-ai nostri" au cerut, si-au obtinut, aceasta tîmpenie struțo-cămilească - tîmpenie care a creat posibilitatea celor da la CPS/MAI sa le aplice pe-amindoua deodata!
Acum au aparut pe net apostoli care cer cu insistenta reintroducerea timpeniei (desfiintata de oug 59/2017)... cerind revenirea (si) la indexarea cu rata inflatiei si 50% din cresterea salariului mediu...
Cereti, oameni buni, actualizarea NUMAI cu evolutia soldelor celor in activitate si renuntarea la indexarea cu rata inflatiei si cresterea salariului mediu...
Pentru asta art.VII/oug 59/2017 ar trebui sa arata dupa cum urmeaza (textele hasurate sint textele actuale care trebuie sa dispara; textele scrise cu bold-italic sint texte care ar trebui sa fie inscrise in oug 59/2017):
Articolul VII
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins:
l) solda/salariu lunar net - solda/salariul lunar brut prevăzută/prevăzut la art. 28 alin. (1) din care se deduce contribuția individuală la bugetul de stat, contribuția individuală la bugetul asigurărilor sociale de sănătate și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare;
m) pensia netă - pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.
2̷.̷ ̷A̷r̷t̷i̷c̷o̷l̷u̷l̷ ̷5̷9̷ ̷s̷e̷ ̷m̷o̷d̷i̷f̷i̷c̷ă̷ ̷ș̷i̷ ̷v̷a̷ ̷a̷v̷e̷a̷ ̷u̷r̷m̷ă̷t̷o̷r̷u̷l̷ ̷c̷u̷p̷r̷i̷n̷s̷:̷
̷A̷r̷t̷i̷c̷o̷l̷u̷l̷ ̷5̷9̷
̷C̷u̷a̷n̷t̷u̷m̷u̷l̷ ̷p̷e̷n̷s̷i̷i̷l̷o̷r̷ ̷m̷i̷l̷i̷t̷a̷r̷e̷ ̷d̷e̷ ̷s̷t̷a̷t̷ ̷s̷e̷ ̷a̷c̷t̷u̷a̷l̷i̷z̷e̷a̷z̷ă̷,̷ ̷d̷i̷n̷ ̷o̷f̷i̷c̷i̷u̷,̷ ̷î̷n̷ ̷f̷i̷e̷c̷a̷r̷e̷ ̷a̷n̷,̷ ̷c̷u̷ ̷r̷a̷t̷a̷ ̷m̷e̷d̷i̷e̷ ̷a̷n̷u̷a̷l̷ă̷ ̷a̷ ̷i̷n̷f̷l̷a̷ț̷i̷e̷i̷,̷ ̷i̷n̷d̷i̷c̷a̷t̷o̷r̷ ̷d̷e̷f̷i̷n̷i̷t̷i̷v̷,̷ ̷c̷u̷n̷o̷s̷c̷u̷t̷ ̷l̷a̷ ̷d̷a̷t̷a̷ ̷d̷e̷ ̷1̷ ̷i̷a̷n̷u̷a̷r̷i̷e̷ ̷a̷ ̷f̷i̷e̷c̷ă̷r̷u̷i̷ ̷a̷n̷ ̷î̷n̷ ̷c̷a̷r̷e̷ ̷s̷e̷ ̷f̷a̷c̷e̷ ̷a̷c̷t̷u̷a̷l̷i̷z̷a̷r̷e̷a̷ ̷ș̷i̷ ̷c̷o̷m̷u̷n̷i̷c̷a̷t̷ ̷d̷e̷ ̷I̷n̷s̷t̷i̷t̷u̷t̷u̷l̷ ̷N̷a̷ț̷i̷o̷n̷a̷l̷ ̷d̷e̷ ̷S̷t̷a̷t̷i̷s̷t̷i̷c̷ă̷.̷ ̷D̷a̷c̷ă̷ ̷î̷n̷ ̷u̷r̷m̷a̷ ̷a̷c̷t̷u̷a̷l̷i̷z̷ă̷r̷i̷i̷ ̷r̷e̷z̷u̷l̷t̷ă̷ ̷u̷n̷ ̷c̷u̷a̷n̷t̷u̷m̷ ̷a̷l̷ ̷p̷e̷n̷s̷i̷e̷i̷ ̷m̷a̷i̷ ̷m̷i̷c̷,̷ ̷s̷e̷ ̷p̷ă̷s̷t̷r̷e̷a̷z̷ă̷ ̷c̷u̷a̷n̷t̷u̷m̷u̷l̷ ̷p̷e̷n̷s̷i̷e̷i̷ ̷a̷f̷l̷a̷t̷ ̷î̷n̷ ̷p̷l̷a̷t̷ă̷.̷
𝟮. 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙘𝙤𝙡𝙪𝙡 𝟱𝟵 𝙨𝙚 𝙖𝙗𝙧𝙤𝙜𝙖
3̷.̷ ̷A̷r̷t̷i̷c̷o̷l̷u̷l̷ ̷6̷0̷ ̷s̷e̷ ̷m̷o̷d̷i̷f̷i̷c̷ă̷ ̷ș̷i̷ ̷v̷a̷ ̷a̷v̷e̷a̷ ̷u̷r̷m̷ă̷t̷o̷r̷u̷l̷ ̷c̷u̷p̷r̷i̷n̷s̷:̷
̷A̷r̷t̷i̷c̷o̷l̷u̷l̷ ̷6̷0̷
̷L̷a̷ ̷s̷t̷a̷b̷i̷l̷i̷r̷e̷a̷ ̷p̷e̷n̷s̷i̷e̷i̷ ̷m̷i̷l̷i̷t̷a̷r̷e̷ ̷d̷e̷ ̷s̷t̷a̷t̷,̷ ̷p̷e̷n̷s̷i̷a̷ ̷n̷e̷t̷ă̷ ̷n̷u̷ ̷p̷o̷a̷t̷e̷ ̷f̷i̷ ̷m̷a̷i̷ ̷m̷a̷r̷e̷ ̷d̷e̷c̷â̷t̷ ̷m̷e̷d̷i̷a̷ ̷s̷o̷l̷d̷e̷l̷o̷r̷/̷s̷a̷l̷a̷r̷i̷i̷l̷o̷r̷ ̷l̷u̷n̷a̷r̷e̷ ̷n̷e̷t̷e̷ ̷c̷o̷r̷e̷s̷p̷u̷n̷z̷ă̷t̷o̷a̷r̷e̷ ̷s̷o̷l̷d̷e̷l̷o̷r̷/̷s̷a̷l̷a̷r̷i̷i̷l̷o̷r̷ ̷l̷u̷n̷a̷r̷e̷ ̷b̷r̷u̷t̷e̷ ̷c̷u̷p̷r̷i̷n̷s̷e̷ ̷î̷n̷ ̷b̷a̷z̷a̷ ̷d̷e̷ ̷c̷a̷l̷c̷u̷l̷ ̷a̷l̷ ̷p̷e̷n̷s̷i̷e̷i̷.̷
𝟯. 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙘𝙤𝙡𝙪𝙡 𝟯𝟬. - (𝟭) 𝙋𝙚𝙣𝙨𝙞𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩ă, 𝙧𝙚𝙘𝙖𝙡𝙘𝙪𝙡𝙖𝙩ă ș𝙞 𝙖𝙘𝙩𝙪𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙩ă î𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞ț𝙞𝙞𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙯𝙚𝙣𝙩𝙚𝙞 𝙡𝙚𝙜𝙞 𝙣𝙪 𝙥𝙤𝙖𝙩𝙚 𝙛𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙢𝙖𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙘â𝙩 𝟴𝟱% 𝙙𝙞𝙣 𝙗𝙖𝙯𝙖 𝙙𝙚 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙪𝙡 𝙥𝙧𝙚𝙫ă𝙯𝙪𝙩ă 𝙡𝙖 𝙖𝙧𝙩. 𝟮𝟴.
𝘿𝙚 𝙡𝙖 𝟬𝟭.𝟬𝟭.𝟭𝟴 𝙡𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙧𝙚𝙖 , 𝙧𝙚𝙘𝙖𝙡𝙘𝙪𝙡𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙨𝙞 𝙖𝙘𝙩𝙪𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙚𝙞 𝙢𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙩, 𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙖 𝙣𝙚𝙩ă 𝙣𝙪 𝙥𝙤𝙖𝙩𝙚 𝙛𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙢𝙖𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙘â𝙩 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖 𝙨𝙤𝙡𝙙𝙚𝙡𝙤𝙧/𝙨𝙖𝙡𝙖𝙧𝙞𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙡𝙪𝙣𝙖𝙧𝙚 𝙣𝙚𝙩𝙚 𝙘𝙤𝙧𝙚𝙨𝙥𝙪𝙣𝙯ă𝙩𝙤𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙤𝙡𝙙𝙚𝙡𝙤𝙧/𝙨𝙖𝙡𝙖𝙧𝙞𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙡𝙪𝙣𝙖𝙧𝙚 𝙗𝙧𝙪𝙩𝙚 𝙘𝙪𝙥𝙧𝙞𝙣𝙨𝙚 î𝙣 𝙗𝙖𝙯𝙖 𝙙𝙚 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙪𝙡 𝙖 𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙚𝙞 i
𝟰.𝘼𝙧𝙩𝙞𝙘𝙤𝙡𝙪𝙡.𝟲𝟬 𝙨𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙩𝙚𝙖𝙯𝙖 𝙘𝙪 𝙖𝙡𝙞𝙣 (𝟱) " : "𝙄𝙣 𝙨𝙞𝙩𝙪𝙖𝙩𝙞𝙖 𝙞𝙣 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙖𝙩𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙞𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙘𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢𝙪𝙡 𝙖𝙘𝙩𝙪𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖 𝙖𝙡 𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙨𝙞 𝙘𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢𝙪𝙡 𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙖𝙛𝙡𝙖𝙩𝙚 𝙞𝙣 𝙥𝙡𝙖𝙩𝙖 𝙨𝙚 𝙥𝙖𝙨𝙩𝙧𝙚𝙖𝙯𝙖 𝙞𝙣 𝙥𝙡𝙖𝙩𝙖 𝙘𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢𝙪𝙡 𝙖𝙫𝙖𝙣𝙩𝙖𝙟𝙤𝙨 𝙥𝙞𝙣𝙖 𝙘𝙞𝙣𝙙 , 𝙥𝙧𝙞𝙣 𝙖𝙘𝙩𝙪𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙧𝙞𝙡𝙚 𝙪𝙡𝙩𝙚𝙧𝙞𝙤𝙖𝙧𝙚 , 𝙘𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢𝙪𝙡 𝙖𝙘𝙩𝙪𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙩 𝙙𝙚𝙫𝙞𝙣𝙚 𝙢𝙖𝙞 𝙢𝙖𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙩 𝙘𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢𝙪𝙡 𝙧𝙖𝙢𝙖𝙨 𝙞𝙣 𝙥𝙡𝙖𝙩𝙖.

joi, 20 decembrie 2018

Vorbe de aflat în treabă...

Stiu ca voi fi, iarasi, de catre unii, criticat pen'ca mai șuguiesc despre unii!
Stiu ca voi fi, iarasi, de catre unii, pedepsit (prin neacordarea de like-uri, sau chiar prin cuvinte grele) pentru vorbele pe care le spun!
Da', ziceti si dvs., ce se poate spune despre continutul discutiei de mai jos (discutie purtata si de alti preopinenti, in alte contexturi, prin alte locuri)???
Iacata despre ce-i vorba...
𝘾𝙞𝙣𝙚𝙫𝙖 𝙨𝙥𝙪𝙣𝙚:
@Dinca Ilie ...unui jurist puteți sa-i puneți întrebări si mai grele,nu doar simple, desi în cei 20 (*de ani sau de carti citite?*) de carte mi -au tot fost puse întrebări, acum nu prea as mai fi de acord cu asa ceva mai degrabă mi-ar fi plăcut să mă întrebați ,oricum nu are asa de mare importanță acest aspect!.....Părerea mea e că toți cei care au rămas cu pensia în plată după recalcularea pensiei în baza Legii 223/2015 e din cauza O.U.G. 57/2015 care a coborât baza de calcul de la 80% la 65% si faptul ca pensia a fost plafonata la 85%,aspecte care au condus la diminuari!Legea 223/2015 a fost foarte bună pana-n clipa în care a fost modificată! După cele doua ordonanțe totul a fost schimbat în defavoarea unor pensionari militari!
(*𝘼𝙢 𝙥𝙧𝙚𝙯𝙚𝙣𝙩𝙖𝙩 𝙖𝙘𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙨𝙥𝙪𝙨𝙚 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙖 𝙫𝙚𝙙𝙚𝙖 𝙘𝙖, 𝙞𝙣 𝙜𝙞𝙣𝙙𝙪𝙧𝙞𝙡𝙚 𝙘𝙚𝙡𝙪𝙞 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙣𝙚 𝙫𝙤𝙧𝙗𝙚𝙨𝙩𝙚, 𝙣𝙪 𝙖𝙫𝙚𝙢 𝙙𝙚-𝙖 𝙛𝙖𝙘𝙚 𝙘𝙪 𝙪𝙣 𝙤𝙖𝙧𝙚𝙘𝙞𝙣𝙚... 𝘼𝙫𝙚𝙢 𝙙𝙚-𝙖 𝙛𝙖𝙘𝙚 𝙘𝙪 𝙘𝙞𝙣𝙚𝙫𝙖 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙤 𝙨𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙜𝙖𝙩𝙞𝙧𝙚 𝙘𝙖𝙧𝙚-𝙡 𝙞𝙣𝙙𝙧𝙚𝙥𝙩𝙖𝙩𝙚𝙨𝙩𝙚 "𝙨𝙖 𝙨𝙥𝙪𝙣𝙖 𝙞𝙙𝙚𝙞"!... 𝙉𝙪 𝙢𝙖 𝙢𝙖𝙞 𝙡𝙚𝙜 𝙙𝙚 𝙛𝙖𝙥𝙩𝙪𝙡 𝙘𝙖 𝙣𝙪 𝙨𝙩𝙞𝙚 𝙘𝙖 𝙣𝙪 𝙨-𝙖 𝙢𝙞𝙘𝙨𝙤𝙧𝙖𝙩 𝘽𝘼𝙕𝘼 𝘿𝙀 𝘾𝘼𝙇𝘾𝙐𝙇, 𝙘𝙞 𝙋𝙍𝙊𝘾𝙀𝙉𝙏𝙐𝙇 𝙙𝙚 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙪𝙡 𝙖 𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙚𝙞...𝙎𝙖 𝙣𝙪 𝙫𝙖 𝙥𝙪𝙣𝙖 𝙥𝙖𝙘𝙖𝙩𝙪' 𝙨𝙖 𝙛𝙖𝙘𝙚𝙩𝙞 𝙫𝙧𝙚𝙤 𝙖𝙥𝙧𝙤𝙥𝙞𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙣𝙩𝙧𝙚 "𝙞𝙙𝙚𝙞" 𝙨𝙞 "𝙞𝙙𝙞𝙤𝙩𝙚𝙣𝙞𝙞"!***)
𝙄𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙖𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙤𝙥𝙞𝙣𝙚𝙣𝙩𝙪𝙡 𝙨ă𝙪 𝙥𝙪𝙣𝙚 𝙞𝙣𝙩𝙧𝙚𝙗𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙞𝙖𝙡𝙖 𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙘𝙪𝙩𝙞𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙙𝙚 𝙖𝙘𝙤𝙡𝙤:
Neculai Bahnareanu Intrebarea este cum poate fi corectata aceasta prevedere de lege care a facut posibila discriminarea intre generatiile de pensionari militari?
𝙍𝙖𝙨𝙥𝙪𝙣𝙨𝙪𝙡 𝙘𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙞𝙘 𝙚𝙨𝙩𝙚:
@Dinca Ilie Din punctul meu de vedere, revenirea la normalitatea Legii 223/2015, este abrogarea celor două ordonanțe si toată lumea ar fi mulțumită!
𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘇𝗶𝗮 𝗷𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗳𝗶𝗶𝗻𝗱 𝗰𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗶𝗹𝗲 "𝗺𝗮𝗶 𝘃𝗲𝗰𝗵𝗶" 𝘀𝗶 𝗰𝗲𝗹𝗲 "𝗺𝗮𝗶 𝗻𝗼𝗶" 𝘀𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲𝗮𝘇𝗮 𝗻𝘂𝗺𝗮𝗶 𝗺𝗶𝗰𝘀𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗰𝘂𝗹 𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗲𝗶 𝘀𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗶 𝗰𝘂𝗮𝗻𝘁𝘂𝗺𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗲𝗶 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘅. 𝟴𝟱% 𝗱𝗶𝗻 𝗯𝗮𝘇𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗰𝘂𝗹!
𝙎'𝙖𝙘𝙪𝙢𝙖 𝙨𝙖 𝙫𝙚𝙙𝙚𝙢 𝙙𝙚𝙨𝙥𝙧𝙚 𝙘𝙚-𝙞 𝙫𝙤𝙧𝙗𝙖:
- discutia se poarta pe tema diferentelor (foarte mari) intre pensiile recalculate/stabilite inainte de 2001-2003 (sa le zicem "mai vechi") si cele recalculate/stabilite dupa acea perioada pina in 2017 (sa le zicem "mai noi")
- forma initiala a l.223/2015 prevedea posibilitatea pensiilor militare de a ajunge la 130,8% din baza de calcul
- oug 57/2015 a limitat pensiile militare la 102% din baza de calcul si a adus oarece modificari la elementele cuprinse in baza de calcul
----- prevederile oug 57/2015 se aplica in totalitate ambelor "categorii" de pensii de mai sus
- exemple pentru impricinati cu acelasi grad, vechime, functie, ...:
----- baza de calcul "mai veche" = 3.000
---------- pe oug 57/2015 pensia va fi de 3.060
---------- fara oug 57/2015 pensia ar fi de 3.924
----- baza de calcul "mai noua" (cu un spor pentru lucrari de exceptie si alte "maruntisuri") cu 70% mai mare = 5.100
---------- pe oug 57/2015 pensia va fi de 5.202
---------- fara oug 57/2015 pensia ar fi de 6.671
In concluzie :
- prin "eliminarea" oug 57/2015 diferenta procentuala intre pensiile "mai vechi" si cele "mai noi" ramine aceeasi - +70%
----- culmea este ca, prin eliminarea oug 57/2015, pensia mai veche ar "cistiga" 864 lei, iar pensia mai noua ar "cistiga" 1466 lei... Buna si desteapta propunere!
Si cind te gindesti ca astfel de "argumentatii" sint bombele folosite de sefii multelor asociatii de-ale "noastre" in discutiile cu "marimile" politico-militare ale zilei...
Dac'ar fi fost sa șuguiesc in continuare as fi spus : "Ne mai facem bine cu capu' ?" ... Da' n-o spun, pen'ca'n zicerile acelea n-a fost participant capu' !

miercuri, 19 decembrie 2018

  Pentru cei care gîndeau că mai rău nu se poate (4)

(Atentie... o modificare la ultimele rinduri!)

Legat de chestia cu acel asa-zis proiect de oug (cu introducerea CASS pentru pensiile de serviciu si pensiile militare de stat) despre care s-a tot vorbit in zilele trecute...
Ministerul finantelor a publicat un proiect de oug la adresa:
http://www.mfinante.ro/pagina.html;jsessionid=CmlCHykPmMyeV…
(*Click pe "Proiect OUG - publicat in data de 18.12.2018")
Fata de acel asa-zis proiect, oug publicata include o serie de prevederi, adauga unele alte prevederi si nu cuprinde unele prevederi ... Printre prevederile care nu mai apar sint si cele referitoare la CASS pentru pensiile de serviciu (magistrati, diplometi, aviatori civili, grefieri, personalul Curtii de conturi, functionari parlamentari) si pensiile militare de stat... Asta'i de bine... daca nu le va da prin cap sa emita o oug special pentru acest "domeniu"...
Pentru militari, de interes, a ramas continuarea neacordarii ajutoarelor la trecerea in rezerva. Aici, pentru a nu mai avea batai de cap pe viitor, guvernantii au prevazut neacordarea acestor ajutoare pina in 2021... Asta insemnind (conform unei decizii a ICCJ) ca, pina atunci, nu se pot face cereri in justitie pentru acordarea acestor ajutoare...  "Dupa aceasta data acele ajutoare nemaiputind fi acordate (pentru trecut) din cauza de prescriptie... , de uitare din partea impricinatilor", si de imputinare a posibililor petenti ... Si, daca se va dovedi ca unii mai tin minte, se va emite inca o oug pe inca 3-4 ani, si se va rezolva problema...

sâmbătă, 8 decembrie 2018

Pentru cei care gîndeau că mai rău nu se poate (3)

Ideea adoptarii acelui proiect de oug (cu plata CASS de catre pensionarii militari) produce o oarecare vilva in lumea net-ului!
Este o tabara a celor cu un optimism exacerbat care cred ca "asa ceva nu se ezista"!
Mai este tabara celor care, cu interpretari aiuritoare, sustin ca plata acelei CASS se va face pentru "diferenta intre cuantumul pe l.119/2010/l.263/2010 si cuantumul pe l.223/2015"... Interpretarea pornind de la necunoasterea legilor...
Sa vedem ce si cum:
- proiectul de oug spune ca " ... baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă diferența dintre venitul brut din pensie și pensia rezultată din sistemul public de pensii.”
- legile/statutele prin care se stabilesc pensiile de serviciu spun ca : "...pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul ...". (* de aici rezultind venitul brut din pensie). Si mai spun ca : "(1) Partea din pensia de serviciu care depășește nivelul pensiei din sistemul public, ... se suportă din bugetul de stat.". (*prevederile prezentate sint din Statutul judecatorilor si procurorilor. Si in statutele/legile de acordare a pensiilor de serviciu pentru aviatorii civili, personalul diplomatic, grefieri, personalul Curtii de conturi, functionari parlamentari se gasesc aceleasi prevederi).
----- de aici rezultind ca acele pensii, de serviciu, sint compuse din doua parti: o parte este "nivelul pensiei din sistemul public" si a doua parte este "partea care depaseste nivelul pensiei din sistemul public"
----- a se vedea fotografia de mai jos unde CNPP publica situatia pensiilor de serviciu platite pentru oct.2018... (*CNPP, prin Casele teritoriale de pensii calculeaza si platesc acele pensii. Impricinatului i se calculeaza cuantumul pensiei din sistemul pubic la care are dreptul, apoi se calculeaza cuantumul "total" al pensiei prin aplicarea regulii procentului din ultimele venituri... Partea de pensie din sistemul public se plateste din BASS, iar diferenta se plateste de la Bugetul de stat)
- l.223/2015 spune ca : "Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat și a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor prevăzute la alin. (1)..." .(*institutiile fiind MApN, MAI, SRI).
----- de aici rezultind ca aceste pensii sint compuse dintr-o singura parte: pensia militara de stat ...
- existenta, la un moment dat, a unor cuantumuri recalculate/stabilite pe legile "contributelii" (ale sistemului public de pensii) este "anulata" in prezent de recalcularea/stabilirea tuturor pensiilor militare de stat pe principiile l.223/2015
----- acum toata lumea pensionarilor militari are pensii militare de stat ... (cu o singura componenta)...
----- eventualul cuantum rezultat din "contributeala", ramas in plata, nu inseamna ca acei impricinati au pensii pe l.263/2010 (sistemul public de pensii); si, cu atit mai mult, nu inseamna ca impricinatii au pensie din doua componente: o "componenta" din sistemul public si o alta componenta din sistemul l.223/2015 .
In final: sa dea Domnu' sa nu se aprobe acele prevederi... desi slabe sperante! Daca se aproba... nu va mai faceti visuri!... Luati ultimul cupon de pensie; daca aveti o pensie bruta sub 2.250, veti avea un net cu 10% mai mic; daca aveti o pensie bruta peste 2.250 aplicati formula P.Bruta x 0,81 + 200 si aflati cit veti avea net-ul...


joi, 6 decembrie 2018

Pentru cei care gîndeau că mai rău nu se poate (2)...

Tot despre acel asa-zis proiect de oug... Despre care ministrul finantelor nu spune ca nu ar exista! Spune numai ca nu prevede "prăpăstiile" pe care le tot prezinta unii si altii...
- valoarea punctului de pensie (pe l.263/2010) creste, de la 01.09.19, la 1.265 lei
----- (*poate ca de aceea si "actualizarea/indexarea" pensiilor militare se poate face undeva pina la 31.12.19 (oug 96/2018))
- in 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare
care fac parte, potrivit legii, din ... solda lunară ...se mențin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018,...
----- nu soldele ramin la nivelul din dec.2018... numai "sporurile"
- in anul 2019 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă
----- chiar daca aceste ajutoare nu mai sint prevazute in l.153/2017 s-a inclus aceasta prevedere pentru "a pune talpă" celor care doreau sa se adreseze justitiei (este legata de acea precizare a ICCJ prin care adresarea la justitie este admisibila numai dupa incetarea "stoparii" acelor ajutoare... atita timp cit "stoparea" este prevazuta intr-o lege nu se pot cere acele ajutoare)
- se modifica, iarasi, l.223/2015
----- art.59 nu va mai vorbi despre "actualizarea" pensiilor militare cu inflatia . Va vorbi despre INDEXAREA pensiilor militare cu rata medie anuala a inflatiei
----- nu se modifica definitia PENSIEI NETE (pensia neta raminind a fi cea rezultata din deducerea impozitului din pensia bruta)... de aici rezultind si scaderea pensiilor nete stabilite dupa 01.01.19...
----- indexarea pensiilor nou stabilite se va face la pensia neta
----- indexarile ulterioare se fac la pensia neta de la stabilire, si adaugarea sumelor rezultate din indexarile anterioare ...
--------- nu se face "indexare la indexare"...
- se modifica oug 59/2017 (aia cu limitarea "net la net" a pensiilor militare)
----- se introduc amendamentele adoptate de Senat la legea de aprobare a oug 59/2017, precum si unele din amendamentele de la Comisia de munca a Camerei deputatilor... fara cel care precizeaza ca (la pensiile recalculate) indexarea se aplica la "cuantumul aflat in plata"
- se modifica l.227/2015/Codul fiscal... de interes pentru pensiile militare de stat :
------ se re-introduce plata CASS (contributii pentru sanatate) de catre pensionarii "persoane fizice cu venituri din pensii în baza unor legi/statute speciale"
------------ a se vedea cele spuse la status-ul precedent si discutiile de acolo...
Sa fim, totusi, optimisti; se poate si mai rau! Daca "colegii" nostri vor continua cu varsarea de dejectii in capul volgutei si a altor "decidenti"... se pot adopta si alte masuri pentru "corectarea" pensiilor militarilor!

Pentru cei care gîndeau că mai rău nu se poate...

Circula pe net (e drept... inca timid) un asa-zis proiect de oug privind salarizarea in anul 2019... cu sublinierea ideii ca aceasta prevede "blocarea" salariilor si a pensiilor la nivelul lunii decembrie 2018...
Ministrul finantelor riposteaza ca, in anul 2019, salariile si pensiile nu vor fi "blocate"... Si, intr-adevar, acel asa-zis proiect nu prevede asa ceva! Adica ministrul finantelor nu dezminte existenta unui astfel de proiect, subliniind numai ca nu prevede ceea ce i se imputa!
Acel asa-zis proiect ar fi fost "divulgat" pe net de FSANP ...
https://fsanp.ro/…/uplo…/2018/12/OUG-masuri-4-dec-ora-21.pdf
Cea mai dureroasa perspectiva este re-introducerea platii CASS (contributia pentru sanatate) de catre pensionarii cu pensii acordate prin legi/statute speciale: pensiile de serviciu (judecatori si procurori, aviatori civili, grefieri, aviatori civili, diplomati, personalul Curtii de conturi, functionari parlamentari), pensiile militare de stat, pensiile avocatilor, pensiile notarilor, pensiile personalului cultelor religioase. (*pensiile din sistemul public- contributivele pe l.263/2010- ramin, in continuare, scutite de plata CASS).
Contributie care va fi de 10% (fata de "fostul" 5,5% din ceea ce depasea o anumita suma) din brut... La pensiile de serviciu (judecatori si procurori, aviatori civili....) contributia va fi de 10% din suma acordata peste cuantumul cuvenit din sistemul public de pensii (contributiva)...
Voi reveni....